วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

ย้อนอดีตวันวาร

เป็นคุณครูฝึกสอน ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.)
(ถ่ายไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓)
นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
(ถ่ายไว้เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๓)
วันสำเร็จการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ จากโรงเรียนทับปุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น